Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de website paysafecard-casino-nl.top. Deze voorwaarden regelen uw gebruik van de website en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar worden gesteld via de website. Door gebruik te maken van deze website, stemt u uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk in met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website.

Intellectueel eigendom

De website en alle inhoud en materialen die erop verschijnen, inclusief maar niet beperkt tot tekst, graphics, logo's, afbeeldingen en software, zijn eigendom van paysafecard-casino-nl.top en zijn beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om enig deel van de website of de inhoud ervan te reproduceren, kopiëren, wijzigen, verkopen, verhuren, leasen, distribueren, overdragen, uitzenden, tonen, uitvoeren, publiceren, sublicentiëren of afgeleide werken te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van paysafecard-casino-nl.top.

Gebruik van de website

U stemt ermee in om de website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord om geen acties te ondernemen die de werking van de website kunnen verstoren, de website kunnen beschadigen of toegang tot de website kunnen beperken. U stemt er ook mee in om de website niet te gebruiken voor het verzenden, uploaden of verspreiden van ongevraagde commerciële berichten, inclusief maar niet beperkt tot spam.

Links naar andere websites

De website kan links bevatten naar websites van derden die niet worden beheerd of eigendom zijn van paysafecard-casino-nl.top. paysafecard-casino-nl.top heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden. Door gebruik te maken van de website, vrijwaart u paysafecard-casino-nl.top van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites van derden.

  • Links naar websites van derden betekent niet dat paysafecard-casino-nl.top de inhoud ervan onderschrijft.
  • Het gebruik van websites van derden is voor eigen risico en onderworpen aan de voorwaarden en het privacybeleid van die websites.

Beperking van aansprakelijkheid

paysafecard-casino-nl.top en haar functionarissen, directeuren, werknemers, partners en agenten zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website of de inhoud ervan. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover wettelijk toegestaan.

Wijzigingen

paysafecard-casino-nl.top behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze gebruiksvoorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Door de website te blijven gebruiken nadat deze wijzigingen zijn geplaatst, stemt u in met de herziene voorwaarden.

Voor vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via